Category Archives: Årsmøter og referat

Årsmelding for 2017

Styret i Naustdal Sogelag for 2017 er som fylgjer: Styremedlemer: Olav Birkeland – leiar Magne Naustdalslid – nestleiar Britt Kringlen – sekretær Otto Eiksund – styremedlem Aase Skaaden Erdal – kasserar Varamedlemer: Leiv Sølvberg – vara (møter fast) Jetvard Kalland … Continue reading

Posted in Årsmøter og referat | Leave a comment

Årsmøte i Naustdal Sogelag er halden

Olav Birkeland fortset som leiar eit år til Continue reading

Posted in Årsmøter og referat | Leave a comment

Resultat frå årsmøtet 2014

Kommunestyre salen Naustdal kommune,onsdag 12 mars kl 2000.
Continue reading

Posted in Årsmøter og referat | 1 Comment

Registrering av stølar/stølshus i Naustdal kommune

Spørsmålet vart teke opp på årsmøtet for 2012. Continue reading

Posted in Årsmøter og referat | Leave a comment

Atle Kringlen leiar i Sogelaget

Atle Kringlen er valt som ny leiar i Naustdal Sogelag. Continue reading

Posted in Årsmøter og referat, Sogelaget | Leave a comment

Årsmøte i Naustdal Sogelag 2012

Dalen Næringssenter, torsdag 14. mars kl. 19.30 Alle velkomne. Vanlege årsmøtesaker, drøfting om organisering av stølprosjekt. Enkel servering. Her er to bilete frå årsmøte for 2011. Per Storegjerde leier møtet som vart halden i kommunestyresalen.

Posted in Årsmøter og referat | Leave a comment

Årsmøte i Sogelaget

Onsdag 14. mars kl. 19.30, Kommunestyresalen i Naustdal Continue reading

Posted in Årsmøter og referat | Leave a comment

Årsmelding for 2009

Gamal utgåve Styret i meldingsåret har vore: Leiar:                           Per Storegjerde Skrivar:                       Olaus Jonstad Kasserar:                    Rolf  Solheim Styremedlem:             Odd Byrkjeflot Styremedlem:             Magnar Falkenstein Varalemer:                 Arvid Slettehaug Erling Andvik Skriftstyre: Leiar:                          Harald Runde Arthur Søgnen Hallstein Erdal Revisor:                                  Halldor Herstad Vandrarnemnd:                      … Continue reading

Posted in Årsmøter og referat | Leave a comment

Årsmøtereferat for 2008

Årsmøtet vart halde på Kommunehuset i Naustdal fredag 1. februar 2008.
18 medlemmer møtte på årsmøtet i Naustdal Sogelag: Continue reading

Posted in Årsmøter og referat | Leave a comment

Årsmelding for 2008

Styre i Sogelaget 2008  Inge Fitje leiar, Bertel Meek nestleia, Bjarne Øyra skrivar, Rolf Solheim kasserar, Olaus Jonstad styrelem. Varamedlemer  til styre, Arvid Slettehaug, Magnar Falkenstein. Skriftstyre, Harald Jarl Runde leiar, Arthur Søgnen, Hallstein Erdal. Valnemnd, Jostein Sollid, Sissel Grimset, … Continue reading

Posted in Årsmøter og referat | Leave a comment