Skribentarkiv: dev

Årsmøtereferat for 2021

Her er link til årsmøtereferatet for 2021 (.docx fil) MØTEBOK FRÅ ÅRSMØTE FOR 2020 Møtedato: Måndag 28. mars 2022 Møtestad: Kyrkjelydshuset Frammøte: 17 stk. Opning ved leiar: Leiar Magne Naustdalslid ynskte alle velkomne. Det er gledeleg å sjå at så … Les meir

Lagt inn i Sogelaget | Skriv eit innspel

Ho gamle Ane på Ækrå

Livslagnaden til ei husmannsgjente i Naustdal. Kring 1800 for umlag 175 ar sidan, var der ei lita stove i Inlogene, som var plass under Indrekvam. I denne stova var ho Ane født 3je okt. 1815. Foreldra hennar var Ole Anderson … Les meir

Lagt inn i Artiklar | Skriv eit innspel

Årsmelding for 2009

Gamal utgåve Styret i meldingsåret har vore: Leiar:                           Per Storegjerde Skrivar:                       Olaus Jonstad Kasserar:                    Rolf  Solheim Styremedlem:             Odd Byrkjeflot Styremedlem:             Magnar Falkenstein Varalemer:                 Arvid Slettehaug Erling Andvik Skriftstyre: Leiar:                          Harald Runde Arthur Søgnen Hallstein Erdal Revisor:                                  Halldor Herstad Vandrarnemnd:                      … Les meir

Lagt inn i Årsmøter og referat | Skriv eit innspel

Årsmøtereferat for 2008

Årsmøtet vart halde på Kommunehuset i Naustdal fredag 1. februar 2008.
18 medlemmer møtte på årsmøtet i Naustdal Sogelag: Les meir

Lagt inn i Årsmøter og referat | Skriv eit innspel

Årsmelding for 2008

Styre i Sogelaget 2008  Inge Fitje leiar, Bertel Meek nestleia, Bjarne Øyra skrivar, Rolf Solheim kasserar, Olaus Jonstad styrelem. Varamedlemer  til styre, Arvid Slettehaug, Magnar Falkenstein. Skriftstyre, Harald Jarl Runde leiar, Arthur Søgnen, Hallstein Erdal. Valnemnd, Jostein Sollid, Sissel Grimset, … Les meir

Lagt inn i Årsmøter og referat | Skriv eit innspel

Årsmelding for 2007

Styret: Styret har i arbeidsåret vore slik samansett: Inge Fitje leiar, Bertel Meek nestleiar, Ingolv Reiakvam kasserar, Bjarne Øyra skrivar, Norhild Joleik styremedlem, varamedlemar Jakob Thingnes og Orlaug Hove. Jakob Thingnes har delteke på fleire møte i staden for Norhild … Les meir

Lagt inn i Årsmøter og referat | Skriv eit innspel

Årsmøtereferat for 2007

3. mars 2007. Årsmøtet vart halde på Kommunehuset i Naustdal laurdag 3. mars 2007. 13 medlemmer møtte på årsmøtet i Naustdal Sogelag: Sak 1.  Aud Slettehaug var invitert til å orientere om planane for ein utvandrarfestival for Naustdal/Sunnfjord i 2008. Sogelaget, … Les meir

Lagt inn i Årsmøter og referat | Skriv eit innspel

Årsmelding for 2006

Styret: Styret har i arbeidsåret vore slik samansett: Inge Fitje                     leiar. Bertel Meek                 nestleiar. Ingolv Reiakvam            kasserar. Bjarne Øyra                 skrivar. Nolrhild Joleik            styremedlem. Jakob Thingnes            varamedlem Orlaug Hove                varamedlem Skriftsthyre for sogeheftet: Harald Runde               leiar Thorleif Førland Arthur Søgnen Revisor: Haldor Herstad Vandrarnemnd: Arthur Søgnen, Jostein Sollid, Arvid … Les meir

Lagt inn i Årsmøter og referat | Skriv eit innspel

Årsmøtereferat for 2006

Årsmøtet vart halde på Kommunehuset i Naustdal måndag 6. mars 2006. Første del var eit ope møte der førsteamanuensis i historie på Høgskulen i Sogndal, Rasmus Sunde hadde eit kåseri om senator John Thune som har ein farfar som utvandra frå … Les meir

Lagt inn i Årsmøter og referat | Skriv eit innspel