Månadsarkiv: mai 2008

Årsmøtereferat for 2008

Årsmøtet vart halde på Kommunehuset i Naustdal fredag 1. februar 2008.
18 medlemmer møtte på årsmøtet i Naustdal Sogelag: Les meir

Lagt inn i Årsmøter og referat | Skriv eit innspel

Årsmelding for 2008

Styre i Sogelaget 2008  Inge Fitje leiar, Bertel Meek nestleia, Bjarne Øyra skrivar, Rolf Solheim kasserar, Olaus Jonstad styrelem. Varamedlemer  til styre, Arvid Slettehaug, Magnar Falkenstein. Skriftstyre, Harald Jarl Runde leiar, Arthur Søgnen, Hallstein Erdal. Valnemnd, Jostein Sollid, Sissel Grimset, … Les meir

Lagt inn i Årsmøter og referat | Skriv eit innspel