Einy Litlere sitt bilde

      År: 1954  Fotograf: Arne Mo  Stad: Naustdal,  *eili139  

Sentrum 1909

Her kan ein sjå tidleg fase til at huset på gnr.1 «ut i Tuna» vert bygd. Huset sto ferdig i 1911 Continue reading

Naustdal sentrum 1910

Eit Fauske bilde der huset på gnr.1 «ut i Tuna» vert bygd. Continue reading

Vedhogst på Jonstad

I bakgrunnen kan vi sjå gamlebrua, fossen og vegen mot byggefeltet. Continue reading

Bærelvbrua og husa bak

Bilete er teke frå Brauta-huset, mot Bærelvbrua og vi kan sjå husa opp mot Eikelia. Continue reading

Nok eit Naustdalsbilete

Nok eit Naustdalsbilete frå sentrum. Vi kan sjå Continue reading

Konkurranse

Kven er dette