Gravferd

Frå gravferda til Ole D. Kringlen f. 1864 d. 22.03.1938. Frå venstre: nr.2 Konrad Mallasvik, Inga Horstad med Anfrid Horstad på armen, Johanne Ingeborg Kringlen, Anna Kringlen, Oddvin Kringlen, Sverre Kringlen på armen til Ola Kringlen, gut frammafor Olav Horstad, … Les meir

Furehaug i Naustdal

Heimen til Gabriel og Oleanna Gjerland på Furehaug i Naustdal  

Sildehenting ved iskanten

Vinteren 1944/45 var hard, og isen la seg langt utover fjorden. Dampen kom ikkje lenger enn til Frammarsvika , og varer og post måtte lastas. om og fraktas vidare med hest. Her ser vi lossing av sild ved iskanten. Bøndene … Les meir

Håstakk

Håstakk setting i stakken Ola Kringlen f. 1897 – d. 1938 medan Oddvin Kringlen f. 1927 lempar opp.. 1953, Foto: Daniel Kringlen d.e.

Gravferd

Gravferdsfylgjet etter Ola D Kringlen . Vegen var ikkje komen heilt opp til gards, og dei måtte bere kista. Her er fylgjet komet fram til nedste Kyrkjeleåkeren. 1938

Gamal utløe

Jon Naustdalslid framfor gamal utløe nederst på Gunderskvia på Naustdalsstølen, ca. 1970

Turrhøy ca. 1960

Bilete frå 1960 Frå venstre: Arne Naustdalslid, Trond Monsen, Magne Naustdalslid