Sentrum 1909

Her kan ein sjå tidleg fase til at huset på gnr.1 «ut i Tuna» vert bygd. Huset sto ferdig i 1911 Continue reading

Naustdal sentrum 1910

Eit Fauske bilde der huset på gnr.1 «ut i Tuna» vert bygd. Continue reading

Vedhogst på Jonstad

I bakgrunnen kan vi sjå gamlebrua, fossen og vegen mot byggefeltet. Continue reading

Bærelvbrua og husa bak

Bilete er teke frå Brauta-huset, mot Bærelvbrua og vi kan sjå husa opp mot Eikelia. Continue reading

Nok eit Naustdalsbilete

Nok eit Naustdalsbilete frå sentrum. Vi kan sjå Continue reading

Konkurranse

Kven er dette

Visitt kort gamle

Ukjende personar. Nokon som kjenner at ein eller fleire.   Eigar: Rolf Haugnes,   *roha424