Sildehenting ved iskanten

Vinteren 1944/45 var hard, og isen la seg langt utover fjorden. Dampen kom ikkje lenger enn til Frammarsvika , og varer og post måtte lastas. om og fraktas vidare med hest. Her ser vi lossing av sild ved iskanten. Bøndene … Les meir

Gravferd

Gravferdsfylgjet etter Ola D Kringlen . Vegen var ikkje komen heilt opp til gards, og dei måtte bere kista. Her er fylgjet komet fram til nedste Kyrkjeleåkeren. 1938

Reinhart Horstad 1940

Reinhardt Horstad står det på bilete som er nr.85 i samlinga til Johannes Furehaug Les meir

4 stk passbilete

Dette bilete er merka med 4 biletnr. Det er frå samlinga til Johannes Les meir

Vonastranda påske 1941

Dette er frå Ødvin si hytte på Vonastranda, Les meir

Ragna Friborg på Einevoll

Eit fint bilete av Ragna Einevoll Les meir

Johan og Maria Haugnes 1941

Vi ser familien Haugnes som Les meir

Sumaren 1944

Her må vi ha publkum si hjelp. Les meir

Horstad skule 1944

Mange elevar det året. Les meir