Sentrum 1909

Her kan ein sjå tidleg fase til at huset på gnr.1 «ut i Tuna» vert bygd. Huset sto ferdig i 1911 Continue reading

Naustdal sentrum 1910

Eit Fauske bilde der huset på gnr.1 «ut i Tuna» vert bygd. Continue reading

Vedhogst på Jonstad

I bakgrunnen kan vi sjå gamlebrua, fossen og vegen mot byggefeltet. Continue reading

Ullaland skule

Ullaland skule før ombygging. Eller kan det være feil.. Continue reading

Sauen på Neset

Bak ser vi Nes garden og vegen opp til Vona. Continue reading

Einar Aamot på ski 1956

Her er Einar Aamot på ski kring 1956. Det er frå Fimland Continue reading

Flyfoto Einevoll 1963

Utsyn mot Einevoll gnr. 86, bnr. 2. Continue reading

Husa på Einevoll 1920

Eit NFS bilete. Sitat fotokort: Tunet og husa på ytre Einevoll. Eigarar og brukarar då bilete Continue reading

Fotokort NFS

Eit eksempel på fotokort. Naustdal Sogelag ved/ kommunen/ bibliotek samla inn bilder kring 1980 Continue reading