Sogeskrift for 2019

Nina Skjærli: | Kuneset Jon Naustdalslid: 17. mai 2019 i Naustdal Kjellbjørg Lunde: Nyheimbutikken, handelsstad, trafikknutepunkt og lokal møteplass Aud Karlsdotter Kleiva: Arbeid i eldre tider Oddgeir Bruaset: Soga om ein song Bjarte Falkenstein og Britt Kringlen: Lars Stubhaug – … Continue reading

Sogeskrift 2018

Dei som skreiv: A.Bjørvik:                                         Sangen um Sunnfjord Betzy Grimeland:           Naustdal     partsbrev Naustdal meieri Jens Vesterheim:                                 Handel … Continue reading

Sogeskrift 2017

Sogeskrift  med vekt på heile Naustdal kommune.  (Sogeskriftet har  164 sider) : Einar Eimhjellen: Songen til Naustdal (dikt). Ola Martinson Hamre: Ringen som forsvann tre gonger og kom igjen. Atle Lyngstad Ness: Tung dag på Juvika. Kåre Hellenes: Prowesshistoria (Spikarbåten). … Continue reading

Sogeskrift 2016

Sogeskrift  med vekt på «utover fjorden».  (Sogeskriftet har  233 sider) : Erling Rasmussen: Ein hyllest til Naustdal (dikt). Jarle Nyttingnes: Geitost frå Vassbotnen i Vevring. Magne Sæterli: Bjørnebesøk på Kleppstølen. Harald Jarl Runde: Vevring Kyrkje -Frå før 1308 ? Ruth … Continue reading

Sogeskrift 2015

Jubileumsskrift med vekt på krigen.  (Sogeskriftet har  178 sider) : Britt Kringlen Lidvald Stubhaug. Atle Standal: Minner frå Vona (avskrift frå hyttebok). Sigmund Svoen: Oddlaug Kvammen. Aase Skaaden Erdal: To brødre frå Naustdal, begge befal  , deltok i kampane  i Valdres … Continue reading

Sogeskrift 2014

Side 6: Jul og juleførebuingar i Naustdal, for ikkje så svært lenge sidan av Kjellbjørg Lunde
13: Eit velbrukt bilete. av Odd Byrkjeflot
14: Der ingen kunne tru at nokon kunne bu av Hallstein … Continue reading

Her er so fagert.. 2010

Dikting og diktarar frå Naustdal og Vevring.
«Her er so fagert ved høge lid» inneheld 87 utvalde skjønnlitterære tekstar av eit femtital …. Continue reading

Sogeskrift 2013

07 I Astrid og Elias Indrekvam sitt bryllaup av Dagunn Klakegg.
12 Læraren Johan Håland, bonde i Redal av Jostein Buanes
19 Framhaldsskulen i Naustdal 1946
20 Hvor blev Jorunn af av Jesper Knop
26 Soga om Nikolai Madsson Leknes (1865-1956) av Dagny …. Continue reading

Sogeskrift 2012

07 Stølsliv på Furehaugstølen av Dagunn Klakegg
09 Huset på inste Furehogen av Hallstein Jarl Erdal
11 Karen Herstad av Bergny Ullaland
13 Hilmar blir hundre av Gerdfinn Eithun
21 Stølsliv i Instedalen av Målfrid Svoen
33 meir seinare Continue reading

Sogeskrift 2011

07 Bestemor, Andrea Skaflestad av Reidun Skaflestad 11 Lassestaua på Fimland av Kristin Eimhjellen 17 Nils Jonstad, smeden i bygda av Odd Byrkjeflot 19 Eit liv med spøting av hallstein Erdal 22 dagfinn Reiakvam av Olav Reiakvam 26 Afrikakista til Albert Joleik av Odd Byrkjeflot. … Continue reading