Her er so fagert.. 2010

Dikting og diktarar frå Naustdal og Vevring.
«Her er so fagert ved høge lid» inneheld 87 utvalde skjønnlitterære tekstar av eit femtital …. Les meir

Sogeskrift 2013

07 I Astrid og Elias Indrekvam sitt bryllaup av Dagunn Klakegg.
12 Læraren Johan Håland, bonde i Redal av Jostein Buanes
19 Framhaldsskulen i Naustdal 1946
20 Hvor blev Jorunn af av Jesper Knop
26 Soga om Nikolai Madsson Leknes (1865-1956) av Dagny …. Les meir

Sogeskrift 2012

07 Stølsliv på Furehaugstølen av Dagunn Klakegg
09 Huset på inste Furehogen av Hallstein Jarl Erdal
11 Karen Herstad av Bergny Ullaland
13 Hilmar blir hundre av Gerdfinn Eithun
21 Stølsliv i Instedalen av Målfrid Svoen
33 meir seinare Les meir

Sogeskrift 2011

07 Bestemor, Andrea Skaflestad av Reidun Skaflestad 11 Lassestaua på Fimland av Kristin Eimhjellen 17 Nils Jonstad, smeden i bygda av Odd Byrkjeflot 19 Eit liv med spøting av hallstein Erdal 22 dagfinn Reiakvam av Olav Reiakvam 26 Afrikakista til Albert Joleik av Odd Byrkjeflot. … Les meir

Sogeskrift 2010

05 Naustdal sogelag, attersyn gjennom 20 år av leiar Per Storegjerde, 08 Naustdal Kommune på gjestebod hos Albert Joleik av Inge Eiksund, 11 «Fire kyr og ein hest» (garden til Kåre Lunden) av Hallstein Erdal, 14 Fjørevandring i Naustdal av Per Storegjerde, 20 … Les meir

Sogeskrift 2009

Frå innhaldslista : Harald Jarl Runde : Far etter folk Arkeologiske utgravingar Sæla G. Th.: Lidt gammelt frå Naustdal Birgit Dybdal : Julenatta sto bordet dekket for usynlige gjester A.B./K.U.: Bruraskjeret. Gammel dalabu: Brudeferden. Mathias Sollid Gassen og andre vette. … Les meir

Sogeskrift 2008

Frå innhaldslista : Kristian Fimmeland: Skabjørn i Sunnfjord i gamle dagar Bertel Meek: Per Andreas Jensen 1812 – 1867 Mathias Sollid Ord som nemner korleis eigedomen er skilt» Fredrik Myrvang: Gamle bilde Harald Jarl Runde: Tjørebrenning og tjørehjellar Lidvald Stubhaug … Les meir

Sogeskrift 2007

Sogeskriftet 2007…. handlar i si heilheit om historia kring mellomalderkyrkja i Naustdal, som vart fjerna i 1890, og er skrive av Inge Eiksund.

Sogeskrift 2006

Foto: Elevane og læraren ved Gjøringbø skule  1949-50   Frå innhaldslista : Skriftstyret Litt av kvart   5 G. Th: Broremanns og tullas julesong   6 Skriftstyret: Historievandringa 2005   7 Jostein Sollid: Husmannsplassen Sollikvia   9 Norild Joleik Albert … Les meir

Sogeskrift 2005

Sogeskriftet for 2005 er i heilskap via den «ukjende» salmeskatten på 20 salmar etter haugianaren Anders Redal, 1811  –  96. Heftet er delt i to der den fyrste delen er det transkriberte originalmanuskriptet, medan del to inneheld ein omtale av … Les meir