Sentrum 1909

Her kan ein sjå tidleg fase til at huset på gnr.1 «ut i Tuna» vert bygd. Huset sto ferdig i 1911 Les meir

Naustdal sentrum 1910

Eit Fauske bilde der huset på gnr.1 «ut i Tuna» vert bygd. Les meir

Vedhogst på Jonstad

I bakgrunnen kan vi sjå gamlebrua, fossen og vegen mot byggefeltet. Les meir

Bærelvbrua og husa bak

Bilete er teke frå Brauta-huset, mot Bærelvbrua og vi kan sjå husa opp mot Eikelia. Les meir

14 ungdomar

Namn seinare.. Les meir

Flybilete av Jonstad og fjorden

Schei, Veien, Jonstad, sentrum Les meir

Nok eit Naustdalsbilete

Nok eit Naustdalsbilete frå sentrum. Vi kan sjå Les meir

Konkurranse

Kven er dette

Visitt kort gamle

Ukjende personar. Nokon som kjenner at ein eller fleire.   Eigar: Rolf Haugnes,   *roha424