Category Archives: Årsmøter og referat

Årsmøtereferat for 2008

Årsmøtet vart halde på Kommunehuset i Naustdal fredag 1. februar 2008.
18 medlemmer møtte på årsmøtet i Naustdal Sogelag: Continue reading

Posted in Årsmøter og referat | Leave a comment

Årsmelding for 2008

Styre i Sogelaget 2008  Inge Fitje leiar, Bertel Meek nestleia, Bjarne Øyra skrivar, Rolf Solheim kasserar, Olaus Jonstad styrelem. Varamedlemer  til styre, Arvid Slettehaug, Magnar Falkenstein. Skriftstyre, Harald Jarl Runde leiar, Arthur Søgnen, Hallstein Erdal. Valnemnd, Jostein Sollid, Sissel Grimset, … Continue reading

Posted in Årsmøter og referat | Leave a comment

Årsmelding for 2007

Styret: Styret har i arbeidsåret vore slik samansett: Inge Fitje leiar, Bertel Meek nestleiar, Ingolv Reiakvam kasserar, Bjarne Øyra skrivar, Norhild Joleik styremedlem, varamedlemar Jakob Thingnes og Orlaug Hove. Jakob Thingnes har delteke på fleire møte i staden for Norhild … Continue reading

Posted in Årsmøter og referat | Leave a comment

Årsmøtereferat for 2007

3. mars 2007. Årsmøtet vart halde på Kommunehuset i Naustdal laurdag 3. mars 2007. 13 medlemmer møtte på årsmøtet i Naustdal Sogelag: Sak 1.  Aud Slettehaug var invitert til å orientere om planane for ein utvandrarfestival for Naustdal/Sunnfjord i 2008. Sogelaget, … Continue reading

Posted in Årsmøter og referat | Leave a comment

Årsmelding for 2006

Styret: Styret har i arbeidsåret vore slik samansett: Inge Fitje                     leiar. Bertel Meek                 nestleiar. Ingolv Reiakvam            kasserar. Bjarne Øyra                 skrivar. Nolrhild Joleik            styremedlem. Jakob Thingnes            varamedlem Orlaug Hove                varamedlem Skriftsthyre for sogeheftet: Harald Runde               leiar Thorleif Førland Arthur Søgnen Revisor: Haldor Herstad Vandrarnemnd: Arthur Søgnen, Jostein Sollid, Arvid … Continue reading

Posted in Årsmøter og referat | Leave a comment

Årsmøtereferat for 2006

Årsmøtet vart halde på Kommunehuset i Naustdal måndag 6. mars 2006. Første del var eit ope møte der førsteamanuensis i historie på Høgskulen i Sogndal, Rasmus Sunde hadde eit kåseri om senator John Thune som har ein farfar som utvandra frå … Continue reading

Posted in Årsmøter og referat | Leave a comment