Skribentarkiv: Magne Naustdalslid

Årsmøte for 2023 vart halde på Naustdal kyrkjelydshus den 19.03.24. Orejentering om frivilligsentralen av Anders Alvaro Nydal. Saker til årsmøte må vere styret i hende til 12.03.24.Enkel bevertning. 24 frammøtte.

Lagt inn i Sogelaget | Skriv eit innspel

Vedtekter

Lagt inn i Sogelaget | Skriv eit innspel

Det vart halde medlemsmøte på kyrkjelydshuset 08.11.23 KL. 1900

Film og biledkveld, servering

Lagt inn i Sogelaget | Skriv eit innspel

Årsmøte for 2022 vart halde på kyrkelydshuset den 22.03.23 kl. 1900. Sverre Folkestad orienterer frå landslaget. 20 stk frammøtte.

Lagt inn i Sogelaget | Skriv eit innspel

Medlemsmøte

Jens Brekke og Jon Faukstad var i Naustdal 19. okt. kl. 1900 på Naustdal kyrkjelydshus med, lat øyra få høyra. 60 personer møtte.

Lagt inn i Sogelaget | Skriv eit innspel

Nye prisar på bygdebøker.

Band I Kr. 300 Band II kr. 400 Band III kr. 0 Alle banda for kr. 700

Lagt inn i Bøker og hefter | Skriv eit innspel

Medlemsmøte

30.10.2019 var det medlemsmøte på kjyrkjelydshuset. Jens Brekke underhelt med Alvor og skjemt, og Kjartan Krognes med film frå Kleivabua. Enkel servering 39 frammøtte

Lagt inn i Bøker og hefter | Skriv eit innspel

Minnesmerke over Mons Litlere vart avduka 25.08.2019 på sanden i Naustdal

Lagt inn i Bøker og hefter | Skriv eit innspel

Stølshefte

Stølshefter frå Naustdal Det er no eit par stølshefte som er klar for trykking. For at dette skal være økonomisk forsvarleg for sogelaget, vil vi svært gjerne ha førehandsbestillingar. Dei to første hefta som er klare og vil gå i … Les meir

Lagt inn i Bøker og hefter | Skriv eit innspel

Styre Naustdal Sogelag 2018

Fv. Leiv Sølvberg- vara Otto Eiksund- nestleiar Magne Naustdalslid- leiar Aase Skaaden Erdal- kasserar Britt Kringlen- sekretær Arnfinn Grøneng- styremedlem

Lagt inn i Årsmøter og referat | Skriv eit innspel