Bloggarkiv

Sogeskrift for 2019

Nina Skjærli: | Kuneset Jon Naustdalslid: 17. mai 2019 i Naustdal Kjellbjørg Lunde: Nyheimbutikken, handelsstad, trafikknutepunkt og lokal møteplass Aud Karlsdotter Kleiva: Arbeid i eldre tider Oddgeir Bruaset: Soga om ein song Bjarte Falkenstein og Britt Kringlen: Lars Stubhaug – … Les meir

Legg att eit innspel

Sogeskrift 2018

Dei som skreiv: A.Bjørvik:                                         Sangen um Sunnfjord Betzy Grimeland:           Naustdal     partsbrev Naustdal meieri Jens Vesterheim:                                 Handel … Les meir

Legg att eit innspel

Sogeskrift 2017

Sogeskrift  med vekt på heile Naustdal kommune.  (Sogeskriftet har  164 sider) : Einar Eimhjellen: Songen til Naustdal (dikt). Ola Martinson Hamre: Ringen som forsvann tre gonger og kom igjen. Atle Lyngstad Ness: Tung dag på Juvika. Kåre Hellenes: Prowesshistoria (Spikarbåten). … Les meir

1 innspel

Sogeskrift 2014

Side 6: Jul og juleførebuingar i Naustdal, for ikkje så svært lenge sidan av Kjellbjørg Lunde
13: Eit velbrukt bilete. av Odd Byrkjeflot
14: Der ingen kunne tru at nokon kunne bu av Hallstein … Les meir

Legg att eit innspel

Sogeskrift 2013

07 I Astrid og Elias Indrekvam sitt bryllaup av Dagunn Klakegg.
12 Læraren Johan Håland, bonde i Redal av Jostein Buanes
19 Framhaldsskulen i Naustdal 1946
20 Hvor blev Jorunn af av Jesper Knop
26 Soga om Nikolai Madsson Leknes (1865-1956) av Dagny …. Les meir

Legg att eit innspel

Sogeskrift 2012

07 Stølsliv på Furehaugstølen av Dagunn Klakegg
09 Huset på inste Furehogen av Hallstein Jarl Erdal
11 Karen Herstad av Bergny Ullaland
13 Hilmar blir hundre av Gerdfinn Eithun
21 Stølsliv i Instedalen av Målfrid Svoen
33 meir seinare Les meir

Legg att eit innspel

Sogeskrift 2011

07 Bestemor, Andrea Skaflestad av Reidun Skaflestad 11 Lassestaua på Fimland av Kristin Eimhjellen 17 Nils Jonstad, smeden i bygda av Odd Byrkjeflot 19 Eit liv med spøting av hallstein Erdal 22 dagfinn Reiakvam av Olav Reiakvam 26 Afrikakista til Albert Joleik av Odd Byrkjeflot. … Les meir

Legg att eit innspel

Sogeskrift 2010

05 Naustdal sogelag, attersyn gjennom 20 år av leiar Per Storegjerde, 08 Naustdal Kommune på gjestebod hos Albert Joleik av Inge Eiksund, 11 «Fire kyr og ein hest» (garden til Kåre Lunden) av Hallstein Erdal, 14 Fjørevandring i Naustdal av Per Storegjerde, 20 … Les meir

Legg att eit innspel

Sogeskrift 2009

Frå innhaldslista : Harald Jarl Runde : Far etter folk Arkeologiske utgravingar Sæla G. Th.: Lidt gammelt frå Naustdal Birgit Dybdal : Julenatta sto bordet dekket for usynlige gjester A.B./K.U.: Bruraskjeret. Gammel dalabu: Brudeferden. Mathias Sollid Gassen og andre vette. … Les meir

Legg att eit innspel

Sogeskrift 2008

Frå innhaldslista : Kristian Fimmeland: Skabjørn i Sunnfjord i gamle dagar Bertel Meek: Per Andreas Jensen 1812 – 1867 Mathias Sollid Ord som nemner korleis eigedomen er skilt» Fredrik Myrvang: Gamle bilde Harald Jarl Runde: Tjørebrenning og tjørehjellar Lidvald Stubhaug … Les meir

Legg att eit innspel