Bloggarkiv

Sogeskrift 2008

Frå innhaldslista : Kristian Fimmeland: Skabjørn i Sunnfjord i gamle dagar Bertel Meek: Per Andreas Jensen 1812 – 1867 Mathias Sollid Ord som nemner korleis eigedomen er skilt» Fredrik Myrvang: Gamle bilde Harald Jarl Runde: Tjørebrenning og tjørehjellar Lidvald Stubhaug … Les meir

Skriv eit innspel