Bloggarkiv

Sogeskrift 2007

Sogeskriftet 2007…. handlar i si heilheit om historia kring mellomalderkyrkja i Naustdal, som vart fjerna i 1890, og er skrive av Inge Eiksund.

Legg att eit innspel