Tidlegare sogeskrift: 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1993 1992  1990 

Sogeskrift 2009

Frå innhaldslista :

Harald Jarl Runde : Far etter folk Arkeologiske utgravingar Sæla
G. Th.: Lidt gammelt frå Naustdal
Birgit Dybdal : Julenatta sto bordet dekket for usynlige gjester
A.B./K.U.: Bruraskjeret.
Gammel dalabu : Brudeferden.
Mathias Sollid Gassen og andre vette.
Judith Hegrenes: Trodalen Historiene - Ferdselsvegen - Levevegen.
Odd Byrkjeflot Ei tid som var.
Inge Eiksund 150 år med eigen prest i Naustdal. Prestar og klokkarar som gjorde teneste i mellomalderkyrkja.
Jørgina Vetvik: Prolog til sluttmøte i Vevring heradstyre
Harald Jarl Runde : Anton Tviberg 1891-1914 Ein livstråd som brått vart avsliten
Ved Skriftsstyret : Vevkjerringane på meieriet

Bli med i sogelaget og få ”Sogeskrift for Naustdal” gratis tilsendt!

"Sogeskrift for Naustdal" kom ut fyrste gong i 1990 og har kome ut årleg med unnatak av 1991 og 1994. Ein har freista satse på lokalt stoff frå ,eller med tilknyting til, Naustdal. 
Medlemer betaler årleg kr 150.- som dekkjer medlemspengar og årets sogeskrift. 

Ekstrahefter av årgang 2008 kostar 100 kr for medlemmer. 

Laussalspris: 

Sogeskrift 2009   kr 150,-
Sogeskrift for åra 2006 - 2008    kr 100,-
Sogeskrift for åra 1990 - 2005   kr   50,-
 
Nye og gamle hefte får ein hjå: