Tidlegare sogeskrift: 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1993 1992  1990  

Sogeskrift 2008

Frå innhaldslista :

Kristian Fimmeland: Skabjørn i Sunnfjord i gamle dagar
Bertel Meek: Per Andreas Jensen 1812 - 1867
Mathias Sollid Ord som nemner korleis eigedomen er skilt"
Fredrik Myrvang: Gamle bilde
Harald Jarl Runde: Tjørebrenning og tjørehjellar
Lidvald Stubhaug Jolegrisen på Raslebekken
Harald Jarl Runde: Dei fyrste emigrantane 1825 - 65
Harald Jarl Runde DENNE HAG----
Jacob Matson Thron Indreqvam fra Naustdal...

Bli med i sogelaget og få ”Sogeskrift for Naustdal” gratis tilsendt!

"Sogeskrift for Naustdal" kom ut fyrste gong i 1990 og har kome ut årleg med unnatak av 1991 og 1994. Ein har freista satse på lokalt stoff frå ,eller med tilknyting til, Naustdal. 
Medlemer betaler årleg kr 150.- som dekkjer medlemspengar og årets sogeskrift. 

Ekstrahefter av årgang 2008 kostar 100 kr for medlemmer. 

Laussalspris: 

Sogeskrift 2008   kr 150,-
Sogeskrift for åra 2006 - 2007    kr 100,-
Sogeskrift for åra 1990 - 2005   kr   50,-
 
Nye og gamle hefte får ein hjå: