Tidlegare sogeskrift: 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1993 1992  1990  

Sogeskrift 2004

Bestilling av Sogeskrift for Naustdal 2003

Frå innhaldslista :

Harald Jarl Runde: Naustdal Mållag er 100 år
Jakob Slettehaug Harald Jarl Runde: Kulturvandring i Frammarsvika juni 2003
Leiv Slettehaug: "Viktoria" den vakraste fraktebåten du kunne sjå
Harald Jarl Runde: Naustedalen Spelemannslag, ein sprek 50-åring
Olav REdal: Amerika-brev 80 år sidan
Harald Jarl Runde: Olav Redal - Forfattar, historikar og journalist
Olav Redal: Eg vil heimatt
Kristoffer Redal: Lengt
Bjarne Øyra: Om båttrafikken over elva frå austsida til sentrum
A.A.J. Hann brylaups-Sjure - Ein helsesterk drikkar

Bli med i sogelaget og få ”Sogeskrift for Naustdal” gratis tilsendt!

"Sogeskrift for Naustdal" kom ut fyrste gong i 1990 og har kome ut årleg med unnatak av 1991 og 1994. Ein har freista satse på lokalt stoff frå ,eller med tilknyting til, Naustdal. 
Medlemer betaler årleg kr 150.- som dekkjer medlemspengar og årets sogeskrift. 

Ekstrahefter av årgang 2008 kostar 100 kr for medlemmer. 

Laussalspris: 

Sogeskrift 2008   kr 150,-
Sogeskrift for åra 2006 - 2007    kr 100,-
Sogeskrift for åra 1990 - 2005   kr   50,-
 
Nye og gamle hefte får ein hjå: