Tidlegare sogeskrift: 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1993 1992  1990  

Sogeskrift 2006

Frå innhaldslista :

Skriftstyret: Historievandringa 2005
Jostein Sollid: Husmannsplassen Sollikvia
Norild Joleik Albert Joleik - "Ein av landets mest særmerkte bladmenn"
Kåre Hellenes: Gjøringbø skule 1931 - 57
Magne Naustdalslid: Huldregjelet
Oddvin Kringlen Kringla - ovan for skigavakset
Arthur Søgnen Tur til Værlandet og Bulandet
 
 

Bli med i sogelaget og få ”Sogeskrift for Naustdal” gratis tilsendt!

"Sogeskrift for Naustdal" kom ut fyrste gong i 1990 og har kome ut årleg med unnatak av 1991 og 1994. Ein har freista satse på lokalt stoff frå ,eller med tilknyting til, Naustdal. 
Medlemer betaler årleg kr 150.- som dekkjer medlemspengar og årets sogeskrift. 

Ekstrahefter av årgang 2008 kostar 100 kr for medlemmer. 

Laussalspris: 

Sogeskrift 2008   kr 150,-
Sogeskrift for åra 2006 - 2007    kr 100,-
Sogeskrift for åra 1990 - 2005   kr   50,-
 
Nye og gamle hefte får ein hjå: