Naustdal Sogeskrift 
Bli med i Sogelaget og få "Sogeskrift for Naustdal fritt tilsendt! .   
Sogeskrift for Naustdal kom ut fyrste gongen i 1990 og har kome ut årleg unnateke 1991 og 1994. Medlemspenger dekker medlemskap og årets sogeskrift.
Bestillingsskjema!

Tinge Sogeskrift
Sogeskrift for 2003, 
The battle of Largs 1263" og 740 år etter av Harald Jarl Runde
Reiseminder, Nøstdal i Søndfjord 1903 av Trond Sjursen Haukenæs
Att og fram i Sunnfjord Av Albert Joleik.
Vandring i Naustdal sentrum av Arthur Søgnen
-- bakom Rifleringe av vor unge slækt - - - av Eldbjørg Døssland
Mange småartikler
Årsmelding og Rekneskap
Tinge Sogeskrift
Sogeskrift for 2002, 
Naustdal Sparebank 1903 - 2003, 
Banken og bygda av Ragnar Aronsen
Sparebankideen og dei fyrste sparebankane
Naustdal sparebank gjennom 100 år
Etterlyser soga om Vevring Sparebank av Hermund Kleppa
Årsmelding og rekneskap for 2001
Tinge Sogeskrift
Sogeskrift for 2001, 
Sundagstur til Svanøy av Arthur Søgnen
Siste postkontoret i naustdal er lagt ned av Harald Jarl Runde
Skisport i Naustdal, -eit møte med Håkon Indrekvam av Grunde selås
Stampehojen, ein husmannsplass av Oddmund Hukset
Stølsslått og tilleggsforing av Magnhild Hukset
Nybyggjarbygd på Vestkysten, -Førdefjord kyrkjelyd og..
kyrkje i Poulsbo av Andreas Johan Soreboe
På leiting etter Olson - brødrene av Harald Jarl Runde
Um åker og teig av Matias Sollid
Om en sørgelig Ulykke
Tinge Sogeskrift
Sogeskrift for 2000, 
Naustdal sogelag 10 År av Joar Stegane
Ein minnesong frå Anders til Guro i 1861
Meir enn berre jern av Lilli M Ingvaldsen
Naustedalen (frå bygdebladet 24 nov 1927
Kyrkjeklokka
Ola Helgås -bonde, bygningsmann og fotograf av Harald Jarl Runde
Takk og helsing av Daniel Nordheim
Der miste eg dinna hesten av Rolf Solheim og Jakob Slettehaug
"Sjøblomst, ein velsigna båt'e" av Leiv Slettehaug
Årsmelding og rekneskap for 1999
Tinge Sogeskrift
Sogeskrift for 1999, 
Magnus Thingnæs, heimstaddikter og patriot av Erling Førland
Bygdeboka av Harald Jarl Runde
Motorbåteventyret til Liabøkarane av Tormod Liabø.
Handel og utvandring til Madagaskar av Harald Jarl Runde
Ei forelda julehistorie av Kolbjørn Nesje Nybø
Årsmelding og rekneskap
Tinge Sogeskrift
Sogeskrift forNaustdal 1998, 
Arkeologiske undersøkingar i naustdal Sentrum våren og hausten 1997
av Lilli M. Ingvaldsen
Album frå Naustdal - 12 stk fotografi-Postkort Foto: O. Fauske
FHeim frå krigen av Peder Jonstad
50 år med reinsdyr i Førdefjella av Oddmund Støylen
Dyregraver av Harald Jarl Runde
Elisonen
Bispevisitas - før og no - av Harald Jarl Runde
Naustdal Sogelag, Årsmelding 1997 og Rekneskap
Tinge Sogeskrift
Sogeskrift for 1997, 
Sperrestova på Jonstad av Joar Stegane
Lauritz Grimstad Amatørfotograf av Harald Jarl Runde
Inga Indrekvam, Livsminne.
Kulturminnestafetten av Harald Jarl Runde
Korbogen i mellomalderkyrkja av Inge Eiksund
Frå Kyrkjebø til Naustdal av Arthur Søgnen
Bendik på Bønå og "Den svarte Søndagen" av H.J.Runde
Tinge Sogeskrift
Naustdal 100 år Jubileumskrift 1996, 
Det Naustdalske sjølvmedvitet av Kåre Lunden
Alltid vanskeleg økonomi av Åsmund Berthelsen
Frå katolsk til 10-årig skule av Sigmund Svoen
Frå båtruter og kjerreveg til Naustdalstunnelen av Arthur Søgnen
Frå fattigdom og legd - til velferd med problem av Jakob Slettehaug
Frå rein sjølvberging til omsetning for 90 millioner (Om land-
bruket i Naustdal1896 - 1996) av Einar Eimhjellen
Glimt frå Naustdal (Minne frå oppveksten i 1930 åra) av Lidvald Stubhaug
17 Mai i 1946 (Barndom for 50 år sidan) av Eldrid Lunden
Kraftverk i Naustdal av Jakob Thingnes
Naustdal kommune og framtida av ordfører Kjell Klopstad
Naustdal Kommunestyre gjennom 100 år (Oversikt over
alle som har vore kommunestyremedlem frå 1896 - 1996)
Tinge Sogeskrift
Natur og kultur i Naustdal (1995), 
Natur og Landskap
Bitar frå soga
Natur og leveveg
Kulturminne og tradisjon
Biletkunst
Jakt, fiske og fritid
Tinge Sogeskrift
Sogeskrift for 1993, 
Ludvik Vatne (1898 - 1973) Sjølvlært fotograf
Støl og stølsliv av Sigmund Svoen
Vevring kommune.
Vert det berre 100 år av Åsmund Berthelsen
Brislingfiske med landnot
Aasbjørn Slettemark av Joar Stegane
Tinge Sogeskrift
Sogeskrift for 1992, 
Vi kan lære av fortida av Åsmund Berthelsen
Engebøvika - buplass for folk gjennom 5000 år av Trine Johnson
Gravrøysene på Horne av Arne Johan Nærøy
Pavebrevet av Sigmund Svoen
Vefring folkevenforening - på leit etter kjelder av Hermund Kleppa
Bruahaugfamilien av Daniel Nordheim
Adla i teneste og arbeid av Sigmund Svoen
Tankar kring Sunnfjord Varemesse 1930 av Kjersti Reiakvam Vasset
Utseld
Sogeskrift for 1990,   - utseld -
Biletsamlinga
Samspel mellom bygd og elv
Elvedalen.
Korndyrking og kvernhus
Vasking og skylling
Fiske i Nausta
Indrekvam bru
Kraftverk ved Nausta
Reint vatn
Skriftene er til sals hos:
                              - Sparebanken Sogn og Fjordane, Naustdal.
                              - Ekspedisjonen på Naustdal kommunehus.
Hefter kan og tingast for tilsending:                             
                              - over telefon,  Naustdal kommune,  tlf. 57 81 61 00
                              - over Internett. Gå til tingings-skjema her!
 
Betalingsvilkår ved tilsending:
 
Bankgiro vert tilsendt saman med bøkene, for betaling innan 14 dagar til Naustdal Sogelag. Til dekning av portokostnader vert det lagt til eit gebyr på 25 kr.