Tips for bruk av Fotoalbum

Sogelaget har ikkje midlar til meir brukarvenleg heimeside. Difor kjem her tips til bruk av Fotoalbum:

1. Ved søk på bilete vil du sjå 10 treff. For å sjå fleire trykker du «Eldre Innlegg» Eksempel: Ved søk på «Rise» får eg 12 treff

2. For å bla i treff må du bruke «tilbaketasten» (Heilt oppe til venstre). Elles vil du bla i rekkefølga ved innlegging av bilete.

3. Det er over 400 bilete i albumet. For kvart 10 bilete er det lagd inn bilet nr slik:  #360. Ynskjer du å bla i bileta frå 30 til 50 søker du på  «#30» Her får du to treff nr 300 og nr 30. Vel det siste bilete og bla deg oppover ved å trykke raud link til høgre.

4. Vær venleg å seie frå om det er vansker med å bruke fotoalbum. Skriv inn under her og trykk «Send»