PRISAR:  pr. 18.03.2021

BYGDEBØKER:

Band 1:  kr. 300
Band 2:  kr. 400  Band 3:  kr.  0
Bygdebøkene alle 3. banda:  kr. 700

SOGESKRIFT:
Sogeskrift  1992 til 2000 kr. 10
Sogeskrift 2001 til 2010 kr. 30
Sogeskrift 2011 til 2015 kr. 50

Sogeskrift 2016 til 2019 kr. 100

Sogeskrift 2020 til 2021 kr. 250

Sogeskrift for medlem: kr 225

Stølshefte Kringla- Einevollen . Heien- Birkeland kr. 250

Stølshefte Herstad- Tuftedalen. Berg- Vona. Kalland- Kvame. Gardalen- Teigen kr. 300

Stølsdagbøkene til Johan Indrekvam. kr. 300

BØKER:
Her er so fagert ved høge lid:  kr. 10  + frakt etter postens takster

Større kjøp:
For eks. alle sogeskrift osv:  kontakt Britt Kringlen

Utseld:  1990, 2010, 2011

Bestilling sendast til:  bri-krin@online.no

KONTOER:
Bøker og sogeskrift:    3841.14.10207
Medlem :                      3841.14.02697

Stølshefte:                     3705,32.49184

Medlemskontingent: kr 250