PRISAR:  pr. 18.03.2021

BYGDEBØKER:

Band 1:  kr. 300
Band 2:  kr. 400  Band 3:  kr.  100
Bygdebøkene alle 3. banda:  kr. 800

SOGESKRIFT:
Sogeskrift eldre en 2016 kr. 50
Sogeskrift 2017 – 2019  kr. 100
Sogeskrift 2020   kr.  250,-

Sogeskrift for medlem: kr 225

BØKER:
Her er so fagert ved høge lid:  kr. 50  + frakt etter postens takster

Større kjøp:
For eks. alle sogeskrift osv:  kontakt Britt Kringlen

Utseld:  1990, 2010, 2011

Bestilling sendast til:  britt.kringlen@sunnfjord.kommune.no

KONTOER:
Bøker og sogeskrift:    3841.14.10207
Medlem :                      3841.14.02697

Stølshefte:                     3705,32.49184

Medlemskontingent: kr 250