Bygdebøker

Naustdal Bygdebok  er eit komplett lokalhistorisk verk for Naustdal kommune, med 3 band.
Bøkene er skrivne av Geir Kleiveland, og er utgitt av Naustdal Sogelag.
Tinge Naustdal Bygdebok
NAUSTDAL BYGDEBOK,  BAND 1
Gards- og ættesoge
omfattar alle gardane langs fjorden frå Horne til og med Naustdal sentrum.
Boka er på 800 sider og har 280 bilete.
Kr. 300
Tinge Naustdal Bygdebok
NAUSTDAL BYGDEBOK, BAND 2
Gards- og ættesoge
omfattar alle gardane i resten av kommunen, frå Jonstad til Vona.
Boka er på 900 sider og har 300 bilete.
Kr. 400
Tinge Naustdal bygdebok
NAUSTDAL BYGDEBOK, BAND 3
Allmennsoge
er ei allmenn kultursoge som fortel om utviklinga av samfunnet vårt frå dei eldste tider til i dag.
Boka er på omlag 700 sider.
Kr.100
Kjøpe:
    – Naustdal Bibliotek (open tysdag 10-15, torsdag 14-19 og  laurdag 10-14)
Sende:                        
  – telefon Britt Kringlen tlf. 90 19 03 10
                              – epost:    bri-krin@online.no
Portokostnader sjå PRISAR.