Sogeskrift 2022

Innhald, Sogeskrift 2022 Dei som skreiv. Skriftstyret Kjære lesar Sigmund Svoen/ Anna Kvame Til Naustdal Jørn Kleiva Historia om ein blyant Arne Friborg Å vekse opp på «Sørsida» i Naustdal Atle Lyngstad Ness Med trua og songen gjennom livet Inge … Les meir

Sogeskrift 2021

Innhald, Sogeskrift 2021 • Skriftstyret Kjære leser • Skriftstyret Svistølen • Agnar Ullalnd Bureisar Andreas og Magnhild Ullaland på Espeland • Jan Anders Timberlid Lokalhistoriske tidsskrift i Sogn og Fjordane • Britt Kringlen Pionerkvinne frå Vevring • Skriftstyret og Olav … Les meir

Sogeskrift 2020

  Naustdal Sogeskrift 2020 Kjære lesar. Ottar Wiik:                             Sogn og Fjordane- songen. Bjarte Falkenstein :                DS Firda. Skriftstyret:                            Kulehola i «Gamlebrua» i Naustdal. Arne-Martin Kalstveit:           Pernille frå Sunnfjord – med eingelskundervisning til Skjold. Atle Lyngstad Ness:               50 … Les meir

Sogeskrift for 2019

Nina Skjærli: | Kuneset Jon Naustdalslid: 17. mai 2019 i Naustdal Kjellbjørg Lunde: Nyheimbutikken, handelsstad, trafikknutepunkt og lokal møteplass Aud Karlsdotter Kleiva: Arbeid i eldre tider Oddgeir Bruaset: Soga om ein song Bjarte Falkenstein og Britt Kringlen: Lars Stubhaug – … Les meir

Sogeskrift 2018

Dei som skreiv: A.Bjørvik:                                         Sangen um Sunnfjord Betzy Grimeland:           Naustdal     partsbrev Naustdal meieri Jens Vesterheim:                                 Handel … Les meir

Sogeskrift 2017

Sogeskrift  med vekt på heile Naustdal kommune.  (Sogeskriftet har  164 sider) : Einar Eimhjellen: Songen til Naustdal (dikt). Ola Martinson Hamre: Ringen som forsvann tre gonger og kom igjen. Atle Lyngstad Ness: Tung dag på Juvika. Kåre Hellenes: Prowesshistoria (Spikarbåten). … Les meir

Sogeskrift 2016

Sogeskrift  med vekt på «utover fjorden».  (Sogeskriftet har  233 sider) : Erling Rasmussen: Ein hyllest til Naustdal (dikt). Jarle Nyttingnes: Geitost frå Vassbotnen i Vevring. Magne Sæterli: Bjørnebesøk på Kleppstølen. Harald Jarl Runde: Vevring Kyrkje -Frå før 1308 ? Ruth … Les meir

Sogeskrift 2015

Jubileumsskrift med vekt på krigen.  (Sogeskriftet har  178 sider) : Britt Kringlen Lidvald Stubhaug. Atle Standal: Minner frå Vona (avskrift frå hyttebok). Sigmund Svoen: Oddlaug Kvammen. Aase Skaaden Erdal: To brødre frå Naustdal, begge befal  , deltok i kampane  i Valdres … Les meir

Sogeskrift 2014

Side 6: Jul og juleførebuingar i Naustdal, for ikkje så svært lenge sidan av Kjellbjørg Lunde
13: Eit velbrukt bilete. av Odd Byrkjeflot
14: Der ingen kunne tru at nokon kunne bu av Hallstein … Les meir

Her er so fagert.. 2010

Dikting og diktarar frå Naustdal og Vevring.
«Her er so fagert ved høge lid» inneheld 87 utvalde skjønnlitterære tekstar av eit femtital …. Les meir