PRISAR:  pr. 1 januar 2017

BYGDEBØKER:

Band 1:  kr 750,-     (Band 1 + Band 3:  kr 800,-)
Band 2: kr 750,-     (Band 2 + Band 3:  kr 800,-)
Band 3: kr 350,-
Bygdebøkene alle 3. bind:     kr 1500,-

SOGESKRIFT:
Sogeskrift 2016, 2017, 225,- 2018  kr 250,-
Sogeskrift 2015, 2014, 2013,       kr 150,-
Alle andre                                            kr   50,-

Sogeskrift for medlem: kr 225

BØKER:
Her er so fagert ved høge lid:  kr 100,-  + frakt etter postens takster

Større kjøp:
For eks. alle sogeskrift osv: kontakt Britt Kringlen

Utseld:  1990, 2010, 2011

Bestilling sendast til:  britt.kringlen@naustdal.kommune.no

KONTOER:
Bøker og sogeskrift:    3841.14.10207
Medlem :                      3841.14.02697

Medlemskontingent: kr 250