Kontakt sogelaget

Leiar:
Magne Naustdalslid    tlf. 949 80 176    – ma-na@online.no

Heimeside:     www.naustdalsogelag.no

STYRET 2019

Arnfinn Grøneng         nestleiar    – – arnfinngroneng@hotmail.com
Ingvar Hamre             styremedlem    hamre.ingvar@gmail.com
Aase Skaaden Erdal    kasserar         – aase.erdal@hotmail.no
Britt Kringlen         sekretær   – Britt.Press.Kringlen@sunnfjord.kommune.no
Leiv Sølvberg             1. vara              – leiv.solberg@enivest.net

Jetvard Kalland       2. vara

Skriftstyret

Britt Kringlen                  Britt.Press.Kringlen@sunnfjord.kommune.no
Aase Skaaden Erdal        aase.erdal@hotmail.no
Bjarte Falkenstein
Magnar Falkenstein
Dagfrid Vestrheim

Heimeside:
Kontaktperson:     Odd Byrkjeflot     email: odd@byrkjeflot.no,    tlf  99613190

Gamle bilete:
Kontaktperson:     Odd Byrkjeflot