Naustdal Bygdebok 
er eit komplett lokalhistorisk verk for Naustdal kommune, med 3 band.   
Bøkene er skrivne av Geir Kleiveland, og er utgitt av Naustdal Sogelag.
Bestillingsskjema!

Tinge Naustdal Bygdebok
 
NAUSTDAL BYGDEBOK,  BAND 1
Gards- og ættesoge
omfattar alle gardane langs fjorden frå Horne til og med Naustdal sentrum.
Boka er på 800 sider og har 280 bilete.
Pris: 750 kr
Tinge Naustdal Bygdebok
NAUSTDAL BYGDEBOK, BAND 2
Gards- og ættesoge
omfattar alle gardane i resten av kommunen, frå Jonstad til Vona.
Boka er på 900 sider og har 300 bilete.
Pris: 750 kr
Tinge Naustdal bygdebok
NAUSTDAL BYGDEBOK, BAND 3
Allmennsoge
er ei allmenn kultursoge som fortel om utviklinga av samfunnet vårt frå dei eldste tider til i dag.
Boka er på omlag 700 sider.
Pris: 590 kr
Bøkene er til sals hos:
                              - Sparebanken Sogn og Fjordane, Naustdal.
                              - Ekspedisjonen på Naustdal kommunehus.
Bøkene kan og tingast for tilsending:                             
                              - over telefon,  Naustdal kommune,  tlf. 57 81 61 00
                              - over Internett. Gå til tingings-skjema her!
 
Betalingsvilkår ved tilsending:
 
Bankgiro vert tilsendt saman med bøkene, for betaling innan 14 dagar til Naustdal Sogelag. Til dekning av portokostnader vert det lagt til eit gebyr på 50 kr.