Sogeskrift 2009

Frå innhaldslista : Harald Jarl Runde : Far etter folk Arkeologiske utgravingar Sæla G. Th.: Lidt gammelt frå Naustdal Birgit Dybdal : Julenatta sto bordet dekket for usynlige gjester A.B./K.U.: Bruraskjeret. Gammel dalabu: Brudeferden. Mathias Sollid Gassen og andre vette. … Continue reading

Sogeskrift 2008

Frå innhaldslista : Kristian Fimmeland: Skabjørn i Sunnfjord i gamle dagar Bertel Meek: Per Andreas Jensen 1812 – 1867 Mathias Sollid Ord som nemner korleis eigedomen er skilt» Fredrik Myrvang: Gamle bilde Harald Jarl Runde: Tjørebrenning og tjørehjellar Lidvald Stubhaug … Continue reading

Sogeskrift 2007

Sogeskriftet 2007…. handlar i si heilheit om historia kring mellomalderkyrkja i Naustdal, som vart fjerna i 1890, og er skrive av Inge Eiksund.

Sogeskrift 2006

Foto: Elevane og læraren ved Gjøringbø skule  1949-50   Frå innhaldslista : Skriftstyret Litt av kvart   5 G. Th: Broremanns og tullas julesong   6 Skriftstyret: Historievandringa 2005   7 Jostein Sollid: Husmannsplassen Sollikvia   9 Norild Joleik Albert … Continue reading

Sogeskrift 2005

Sogeskriftet for 2005 er i heilskap via den «ukjende» salmeskatten på 20 salmar etter haugianaren Anders Redal, 1811  –  96. Heftet er delt i to der den fyrste delen er det transkriberte originalmanuskriptet, medan del to inneheld ein omtale av … Continue reading

Sogeskrift 2004

Frå innhaldslista : Harald Jarl Runde: Naustdal Mållag er 100 år Jakob Slettehaug Harald Jarl Runde: Kulturvandring i Frammarsvika juni 2003 Leiv Slettehaug: «Viktoria» den vakraste fraktebåten du kunne sjå Harald Jarl Runde: Naustedalen Spelemannslag, ein sprek 50-åring Olav REdal: … Continue reading

Sogeskrift 2003

The battle of Largs 1263″ og 740 år etter av Harald Jarl Runde Reiseminder, Nøstdal i Søndfjord 1903 av Trond Sjursen Haukenæs Att og fram i Sunnfjord Av Albert Joleik. Vandring i Naustdal sentrum av Arthur Søgnen — bakom Rifleringe … Continue reading

Sogeskrift 2002

Naustdal Sparebank 1903 – 2003 Banken og bygda av Ragnar Aronsen Sparebankideen og dei fyrste sparebankane Naustdal sparebank gjennom 100 år Etterlyser soga om Vevring Sparebank av Hermund Kleppa Årsmelding og rekneskap for 2001

Sogeskrift 2001

Sundagstur til Svanøy av Arthur Søgnen Siste postkontoret i naustdal er lagt ned av Harald Jarl Runde Skisport i Naustdal, -eit møte med Håkon Indrekvam av Grunde selås Stampehojen, ein husmannsplass av Oddmund Hukset Stølsslått og tilleggsforing av Magnhild Hukset … Continue reading

Sogeskrift 2000

Naustdal sogelag 10 År av Joar Stegane Ein minnesong frå Anders til Guro i 1861 Meir enn berre jern av Lilli M Ingvaldsen Naustedalen (frå bygdebladet 24 nov 1927 Kyrkjeklokka Ola Helgås -bonde, bygningsmann og fotograf av Harald Jarl Runde … Continue reading